Kunstendag voor Kinderen

Client : HETSTEEN & HETPALEIS

Online : www.hetpaleis.be

In opdracht van HETSTEEN en hun thema ‘De Tijd’ werd voor de Kunstendag voor Kinderen een variatie op ‘portretfotografie’ ontwikkeld.

Op basis van een herinnering maakten kinderen een tableau vivant. Na het bepalen van de juiste pose kleurden ze de foto in op basis van hun gevoel en fantasie.